logo name

 

Veri Koruma Beyannamesiı

 

1. Bi̇r bakişta veri̇ koruma

 

Genel notlar

 

Aşağıdaki bildirimler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar.

Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veridir. Veri koruma konusunda detaylı bilgi için
lütfen bu metnin altında yer alan gizlilik politikamıza bakınız.

 

Bu web sitesinde veri toplama

 

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi operatörünün iletişim bilgilerini
bu veri koruma beyanında “Veri denetleyicisi hakkında bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.

 

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin
bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT
sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle
toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya günün saati).

sayfa görünümünün). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

 

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer
veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

 

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?


Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi
alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz.  Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bu ve veri koruma konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

2. Barındırma

 

RAIDBOXES

 

Web sitemizi RAIDBOXES’ta barındırıyoruz. Sağlayıcı RAIDBOXES GmbH, Hafenstr. 32, 48151

Münster (bundan sonra RAIDBOXES olarak anılacaktır) Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, RAIDBOXES çeşitli

IP adreslerinizi içeren günlük dosyaları.

Ayrıntılar için lütfen RAIDBOXES gizlilik politikasına bakın:

https://raidboxes.io/datenschutzerklaerung/.

RAIDBOXES kullanımı DSGVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Bizim bir

Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamaya yönelik meşru menfaat. Şu kadar ki

ilgili rıza talep edilmişse, işleme yalnızca Maddeye dayalı olarak gerçekleştirilir.

6 para. 1 lit. a DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG, rızanın çerezlerin saklanmasına veya

TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişim (örn. cihaz parmak izi için)

içerir. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

 

İş işlemleri

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık.

Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği ve aşağıdakileri sağlayan bir sözleşmedir

web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve

GDPR’ye uygun olarak işlenir.

 

3. Genel notlar ve zorunlu bilgiler

 

Veri koruma

 

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır.

Kişisel verilerinizi gizli ve yasal gerekliliklere uygun olarak ele alıyoruz.

Veri Koruma Yönetmelikleri ve bu Gizlilik Politikası.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır.

Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir.

Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır.

Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim)

güvenlik açıkları olabilir. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

 

Sorumlu kuruluş hakkında not

 Bu web sitesi için veri denetleyicisi:

Ahmad Tadjedin

Sunderlohstraße 4

58091 Hagen

Telefon: 0176 62403822

E-posta: team@smartbau.nrw

 

Kontrolör,
kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte
belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 

Depolama süresi

 

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece,
kişisel verileriniz, verilerin işlenme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır.
Silinmesi için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izniniziiptal ederseniz,
kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir
(örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamında saklama süreleri);
ikinci durumda, veriler bu nedenler artık geçerli olmadığında silinecektir.

 

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

 

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a veya DSGVO Madde 9 paragraf 1’e göre
özel veri kategorileri işleniyorsa DSGVO Madde 9 paragraf 2 lit. a temelinde işleriz.
Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca DSGVO Madde 49 (1) a temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin depolanmasına veya terminal cihazınızdaki bilgilere erişilmesine (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca TTDSG Madde 25 (1) temelinde gerçekleştirilir. Bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işleriz. Ayrıca, verilerinizin yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde işleriz. Ayrıca, veri işleme DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. Her bir durumda ilgili yasal dayanağa ilişkin
bilgiler, bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.

 

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Daha
önce vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

 

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan reklamlara itiraz etme hakkı

(GDPR Madde 21)

 

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. IŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTİRAZ EDERSENİZ, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI AMACINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21 (1) KAPSAMINDA İTİRAZ)

KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENIYORSA, BU TÜR PAZARLAMA AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU, BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. ITIRAZ ETMENIZ HALINDE, KIŞISEL VERILERINIZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (DSGVO MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA ITIRAZ).

 

­Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetleyici makama itiraz etme hakları olacaktır. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yollarına halel getirmez.

 

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

 

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve varsa bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. Doğrulama süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri uygulamak, savunmak veya uygulamak için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • DSGVO Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir dengeleme yapılmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanmanın yanı sıra – yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

 

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

 

Sosyal medya

Sosyal medyada herkese açık profillerim var. Sosyal medya hesabınızda oturum açtıysanız ve sosyal medya varlığımı ziyaret ederseniz, sosyal medya portalının operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Kişisel verileriniz, oturum açmadığınız veya ilgili sosyal medya sağlayıcısında bir hesabınız olmadığı durumlarda da toplanabilir. Bu durumda, bu veri toplama, örneğin son cihazınızda depolanan çerezler aracılığıyla veya IP adresinizi kaydederek gerçekleşir.

Bu şekilde toplanan verilerin yardımıyla sosyal medya sağlayıcıları, tercihlerinizin ve ilgi alanlarınızın depolandığı kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde, ilgi alanına dayalı reklamlar ilgili sosyal medya kanalının içinde ve dışında size gösterilebilir. İlgili sosyal ağda bir hesabınız varsa, kişiselleştirilmiş reklamlar oturum açtığınız tüm son cihazlarda görüntülenebilir.

 

Yasal dayanak

Sosyal medya varlığım, internette mümkün olan en geniş görünürlüğü sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, Madde 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO anlamında meşru bir menfaattir. Sosyal ağlar tarafından yürütülen analiz süreçleri, sosyal ağların operatörleri tarafından belirtilecek olan farklı yasal gerekçelere dayanabilir (örn. rızanız, DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a).

 

Sorumlu kişiler ve hakların ileri sürülmesi

Sosyal medya sitelerimden birini ziyaret ederseniz, bu ziyaretin tetiklediği veri işleme işlemlerinden operatörle birlikte müştereken sorumluyum. Prensip olarak, haklarınızı (lütfen madde VIII’e bakın: bilgi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, veri taşınabilirliği ve şikayet) hem bana hem de ilgili sosyal medya kanalının sağlayıcısına karşı ileri sürebilirsiniz.

 

Depolama süresi

Sosyal medya varlığı aracılığıyla doğrudan tarafımdan toplanan veriler, verilerin saklanma amacı artık geçerli olmadığında, verileri silmemi talep ettiğinizde, verilerin saklanması için onayınızı iptal ettiğinizde veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmadığında tarafımdan silinecektir. Saklanan çerezler, siz onları silene kadar son cihazınızda kalır. Yasal hükümler (saklama süreleri gibi) bundan etkilenmez.

Sosyal ağların operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkim yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan sosyal ağların operatörleriyle iletişime geçin (örneğin, gizlilik politikalarında, aşağıya bakın).

 

Somut olarak sosyal ağlar

 

Instagram

Instagram’da bir profilim var. Instagram hizmeti, Meta Platforms Ireland Limited tarafından size sağlanan Meta ürünlerinden biridir. Sağlayıcı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda’dır.

Daha fazla bilgi almak ve Instagram’ın gizlilik politikasını okumak için buraya tıklayın:

https://privacycenter.instagram.com/policy

  

Facebook

Benim bir Facebook profilim var. Hizmet, Meta Platforms Ireland Limited tarafından size sağlanan Meta ürünlerinden biridir. Sağlayıcı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda’dır.

Daha fazla bilgiye ve geçerli Facebook gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz:

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

 

ABD’ye veri aktarımı

ABD merkezli sağlayıcıların eklentilerini ve araçlarını kullanıyorum. Kişisel veriler ilgili şirketlerin sunucularına aktarılabilir. ABD, AB veri koruma hukuku anlamında güvenli bir üçüncü ülke değildir. ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür.

Verilerinizi kayıp, kötüye kullanım ve değişikliğe karşı korumak için uygun ve güncel güvenlik önlemleri kullanıyorum. Haklarınızın ihlal edilmesini veya kişisel verilerinize yönelik bir riski önlemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.

İnternet üzerinden veri aktarımının hiçbir zaman tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayın. İnternet üzerinden aktarım sırasında web siteme girilen verilerin güvenliğini garanti edemem. Bunun riski size aittir.

 

4. Bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

 

Sunucu günlük dosyaları

 

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 

  • Tarayıcı türü ve sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

 

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir.

Bu verilerin toplanması DSGVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır.

Web sitesi operatörünün teknik olarak hatasız sunum ve optimizasyon konusunda haklı bir çıkarı vardır

Bu amaçla, sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

 

Kaynak:

https://www.e-recht24.de

 

 

logo weiß

team@smartbau.nrw

Sosyal medya

TikTok